Archief | januari, 2013

De kogel is door de kerk… Cluster 4 SO…

30 jan

Gisteren was dan DE dag. Evaluatie van de laatste 6 maanden en het adviesgesprek over de te vervolgen weg dit jaar. Rens heeft op een aantal punten weer wat groei laten zien, maar wederom valt nog op vele andere vlakken nog veel te behalen. De zelfredzaamheid ontwikkelt zich gestaag, hetgeen we erg blij om zijn. Op sociaal-emotioneel vlak blijft hij nog erg veel moeite houden. Ook in de motoriek is een vooruitgang te zien bij bepaalde onderdelen, maar helaas ook weer een stilstand dan wel stagnatie op andere onderdelen. Zucht… achtbaan karretje maakt weer overuren.

Maar goed, waar het vandaag om ging: hoe verder dit jaar? Nadat het e.e.a. geëvalueerd was en de nieuwe doelstellingen voor het komende half jaar vastgelegd waren, kwamen we dan eindelijk bij het onderwerp, waar we inhoudelijk zo lang naar hebben uit gekeken: waar kan Rens naar toe? Special Basis Onderwijs (SBO) of toch Speciaal Onderwijs (SO)? Even een korte uitleg voor diegenen, die hier minder in thuis zijn: bovenaan bevindt zich het reguliere basisonderwijs, oftewel de gewone basisscholen. Daaronder volgt SBO, en daaronder SO.

 

 • Speciaal onderwijs

  Scholen voor speciaal onderwijs (so) zijn bedoeld voor lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapte kinderen en voor kinderen met psychiatrische of gedragsproblemen. Voor deze groep kinderen zijn er tien soorten scholen, die in vier clusters onderverdeeld zijn:

  • cluster 1: scholen voor blinde of slechtziende kinderen (visueel gehandicapte kinderen)
  • cluster 2: scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen
  • cluster 3: scholen voor kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met epilepsie en meervoudig gehandicapte kinderen die zeer moeilijk leren
  • cluster 4: scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen
 • Speciaal basis- of voortgezet onderwijs

  Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) vallen niet onder het speciaal onderwijs, maar onder de Wet op het primair onderwijs. Sinds 1998 zijn er geen scholen meer voor moeilijk lerende kinderen (mlk), scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom) en afdelingen voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk).

  Een op de 36 kinderen heeft leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen en redt het daarom niet op de gewone basisschool. Landelijk gaat het om 43.000 leerlingen (cijfers van 2010). Deze leerlingen gaan nu naar scholen voor speciaal basisonderwijs.

  Speciaal basisonderwijs staat voor de bijzondere combinatie van vakbekwaam basisonderwijs aangevuld met specifieke leer-, gedrags- en opvoedingsexpertise. Sbo biedt passend onderwijs aan kinderen die zich op de gewone basisschool niet optimaal ontwikkelen.

  Sbo-scholen en gewone basisscholen hebben dezelfde kerndoelen. Kerndoelen zijn streefdoelen voor kennis en vaardigheden van een leerling aan het eind van de basisschool. Een leerling op het sbo krijgt eventueel meer tijd om de kerndoelen te bereiken. Sbo-scholen hebben een uitloopmogelijkheid voor leerlingen tot 14 jaar.

 

Dus… afgaande op het feit, dat Rens – weliswaar aan de ondergrens – wel een IQ heeft, dat binnen de normale begaafdheid valt, ging ik er van uit dat het SBO zou worden. Dat gaat het dus echter toch niet worden. Zijn gebrek aan concentratie en de aanzienlijke toename van continue drukte en chaos in zijn hoofdje, hebben ons doen besluiten om toch nog binnen de lopende indicatie (tot 31-8)  op het centrum aanvullend een apart ADHD onderzoek te laten uitvoeren. Veel van de zgn. “ADHD” kenmerken zijn toe te kennen als onderdeel van de autistische stoornis. Desalniettemin zijn er toch ook sterke signalen dat hij naast zijn autisme ook ADHD heeft. Hierin vertoont hij dus duidelijke kenmerken van ADHD, welke weer niet te bestempelen zijn als kenmerkend bij autisme.  We zullen het pas met zekerheid weten als hij hierop onderzocht is. Waarom we tot dit onderzoek besloten hebben? Omdat het er nu toch op aan komt, dat Rens hoogstwaarschijnlijk baat zal hebben bij een of andere vorm van medicatie. Ik heb me er tot op heden altijd voor afgesloten, omdat het me beangstigt. Ik lees en hoor veel over nare bijwerkingen, veranderende kinderen en de lijdensweg van kind en ouders om juist die gulden middenweg te vinden. Juist dat goede medicijn, met de juiste dosering. En de weg daarheen is erg moeilijk… Alles bij elkaar genomen dus;  zijn IQ, de problematiek met zijn aandacht spanne, alsmede ook nog achterstanden op andere vlakken, hebben dus een advies doen uitgaan van doorstroming naar het SO. Een advies wat we dan ook ter harte zullen nemen.

Het is dus een vaststaand feit, dat Rens na de zomervakantie naar het SO verhuist. De komende maanden zullen in het teken staan van voorbereidingen. Onze regio, midden Limburg telt drie cluster 4 scholen. Hierin hebben we de keus laten vallen op twee scholen. Deze scholen zullen we op korte termijn gaan bezoeken om een beeld van te vormen. Verder tasten we nog volledig in het duister. Het centrum zal ons gaan helpen om een compleet dossier samen te stellen, dat nodig is om de REC -4 (cluster-4) indicatie aan te vragen. Dit moet dan weer langs een commissie van indicatiestelling, die bepaalt of de beschikking wordt afgegeven zodat Rens naar een cluster 4 school mag. En als dat dan allemaal op orde is en wij, naar we hopen, de beste school voor Rens hebben gekozen, dan mag onze kleine man in augustus van dit jaar dan eindelijk ECHT naar school.

Ik voel me opgewonden en gelaten, anstig en onzeker tegelijk. Spannend, omdat de overstap nu echt in zicht is. En onzeker, omdat ik VOLLEDIG in het duister tast en geen benul heb, waar ik voor het e.e.a. toekomstig terecht kan dan wel me mag en moet melden. Correctie: ik weet het wel enigszins: BJZ, de gemeente etc.? Maar ik heb nog geen benul van wat en hoe ik verder waar moet opstarten, aanvragen, melden, hulpvragen etc.? Gelukkig beschik ik op Facebook over twee hele fijne groepen, waar ontzettend veel mensen al de nodige ervaring hebben in al die zaken, die nu op ons afkomen. En wat zal ik dankbaar gebruik gaan maken van al hun tips, adviezen en ervaringen. Diepe zucht… het komt allemaal vast wel goed.

En er is ook nog ander nieuws te melden. Mooi nieuws. Namelijk, mijn baas, de eigenaar van het bedrijf waar ik voor werk. Mijn baas heeft mij recentelijk laten weten ook mijn blog te volgen. En ook hij, heeft mijn december 2012 blog gelezen, welke een overweldigend aantal reacties heeft opgeleverd. En ook hij gaf aan, erg onder de indruk te zijn geraakt van het geheel. En betrokken als hij is, heeft hij mij aangeboden om iemand langs te laten komen. En vorige week is ze geweest. Een expert op het gebied van autisme, die mij wil proberen te helpen met het verkrijgen van een pgb. Die helemaal thuis is in het aanvragen van indicaties, die zelf ook met kinderen en (jong)volwassenen met ASS werkt… en die mij gewoon wil helpen hiermee! Of we het er uit weten te slepen of niet… alleen deze geste al… Deze betrokkenheid… deze steun. Ik noem jullie niet bij naam, want dat is niet gepast zonder ruggespraak… maar er zijn eigenlijk geen woorden om uit te drukken hoe blij ik hier mee ben! Hoe ontzettend dankbaar. Ongeacht de uitkomst. Want werkelijk alle hulp is welkom…

Er wacht ons nog een druk vol gepland schema met de carnaval en een aantal buitenlandse beurzen, waaraan ik zal gaan deelnemen in de maanden maart/april. Maar we zullen op korte termijn een begin gaan maken om de beide scholen te gaan bezoeken en het dossier voor de aanvraag klaar te maken. Voor juni willen we de school gekozen hebben en de indicatie aanvraag bij de commissie op tafel hebben liggen.

We nemen weer plaats in de nieuwe achtbaan en gaan vol spanning en opwinding deze nieuwe rit en dit nieuw avontuur tegemoet!

 

Advertenties